Търсене
Close this search box.

Терапевтичен център Витае

Tерапевтичен център Витае е място, създадено с изключителна грижа, мисъл и любов към хората. Тук всеки е свободен да сподели и изрази своите най-съкровени мисли, емоции, чувства и преживявания и да потърси съвети, идеи и стратегии за справяне с вътрешните си конфликти. 

Една от основните причини психотерапията да бъде подценявана, се корени в страха от осъждане и изобличаване, както и в трудното изграждане на доверие. Задължение на всеки психолог и психотерапевт е да спазва принципа на конфиденциалност за всеки човек, имал силата и куражата да излее душата си и да потърси подкрепа. Терапевтичен център Витае не прави изключение и винаги ще гарантира опазването на Вашата анонимност. Това е основна предпоставка за създаването на доверие между Вас и Вашия психолог. Доверие, с помощта на което заедно ще достигнете момента на себеразкриване, и ще изградите адаптивни и приложими в ежедневието модели за справяне.

Насоки на работа в терапевтичен център Витае

Фокусът на работа в терапевтичен център Витае е насочен към работа както с деца, така и с възрастни:

  • Индивидуални сесии за деца и възрастни – Те са неразделна част от работата в нашия център. Спецификите, методиките и протичането на консултациите варират в зависимост от възрастта. 
  • Семейни консултацииТерапевтичен център за детето и родителите Витае е винаги готов да работи с всички компоненти на фамилната система за благото на семейството и справянето с възникналите конфликти. 
  • Детски групи за психодрама – Нашата работа е базирана на метода на игровата групова терапия на А. Айхингер и В. Хол. При децата тя крие множество ползи, сред които развитие на себерефлексия, на емоционална интелигентност и разпознаване на собствените и чуждите емоции. Благодарение на този подход, децата се научават да  саморефлексират, идентифицират, анализират и разрешават собствените си вътрешни конфликти,  използвайки въображението си в ролеви игри. 
  • Онлайн консултации – Психолог Даниела Тахирова е сертифициран Теле’Драма терапевт към единствения в света институт по Теле’Драма. Като такъв тя има компетенциите да води терапевтични групи онлайн, както и да провежда индивидуални сесии с възрастни и тийнейджъри.

Методики, използвани за отработването на вътрешните конфликти

Център за психологическа консултация и психотерапия Витае съчетава в работата си различни похвати, методики и техники. По този начин имаме възможността да предоставим на всеки човек, който ни се е доверил, адекватна и работеща палитра от специфични и специално подбрани адаптивни стратегии за справяне с предизвикателствата на живота. 

Както вече стана ясно, психодрамата е основно направление в нашата работа. Тя е приложима както за възрастни, така и за деца, като дава възможност на лицето да анализира и само да открие смисъла на своите проблеми и конфликти, посредством различните техники и инструменти на психодрамата и системните подходи във фамилната терапия.

Поради спецификите на детската психика, терапията с деца се извършва по оригиналния метод на игрова терапия за деца на А. Айхингер и В. Хол. Даниела Тахирова, както и останалите водещи в групите за деца, са сертифицирани директори на психодрама с деца от Психодрама център “Орфеус” от д-р Фабиан Блобел-ученик на А. Айхингер и В. Хол.

Освен психодрамата, особено при деца, често срещано е използването на арт похвати, вдъхновени от арт терапията. Рисуването, лепенето, моделирането и оцветяването са способи, които често използваме в работа си с деца.

Възможности за обучения, предлагани от център Витае

Като ексклузивен представител на Теле‘Драма за България, терапевтичен център Витае може да провежда обучения, курсове и семинари за специалисти и студенти, които имат желание за развитие и придобиване на умения в следните направления:

  • Терапевтична работа с деца и родители – Обучения с практическа насоченост, даващи конкретни инструменти и техники за работа индивидуално или в групи. Ние сме един от малкото обучителни центрове, които предлагат направление в обучението, свързано с пряка терапевтична работа с родители. Даниела Тахирова има изработена собствена структура на терапевтичната работа, включваща децата и родителите и даваща възможност фамилната система да се опознае, анализира и в крайна сметка излекува в пълнота. Тези обучения са изцяло с практическа насоченост, като е възможно и получаването на кредити към МОН. Сертификатите, които ще получите в края, са за съответното количество часове преживелищен опит чрез психодрама.
  • Сертифицирано обучение в Теле’Драма – Обучението се сертифицира от единствения в света Международен институт по психодрама онлайн на проф. д-р Даниела Симонс, като тя е и основен обучител. Обучението се провежда изцяло на български език. Преминаването през обучението дава възможност за ръководене на психодраматични групи онлайн. Курсистите могат да научат много за практикуването на психодрама като терапевтична модалност и на живо, тъй като д-р Симонс е действащият президент на Американското общество по психодрама, социометрия и групова терапия.

Център Витае - сигурната среда, от която се нуждаете, за да се погрижите за психичното си здраве

Независимо от ситуацията, в която се намирате, решение винаги има. Първата стъпка е да потърсите помощ и подкрепа. Терапевтичен център Витае е готов винаги да Ви подаде ръка при нужда и да Ви помогне да превъзмогнете трудностите си, като Ви даде ефективна и приложима в ежедневието психотерапия.

Грижата за себе си – за психичното и физическото ни здраве – е най-добрият подарък, който можем да си подарим!