Търсене
Close this search box.

Комбинация от сесии - родител дете

MG 9981

Продължителност: 105 мин.

Описание

  • Първоначални сесии с детето и родителя при започване на терапия

Преди да започнем работата с детето, каним родителя или родителите на едночасова консултация, в която разбираме какви са притесненията на родителелите и какво налага терапия при детео

Заедно оформяме първоначална хипотеза относно причините, довели до проблемите при детето и съответно пътищата за тяхното преодоляване

Договаряме контракта – рамките и условията на нашето взаимодествие и с родителите и с детето

Правим анализ на ролите и поведенията във взаимодействието родител-дете, така че родителите да могат да се ориентират какви са насоките за промяна в тяхното поведение с прямо детето, така че да са по-ефективни и удовлетворени в ролята си на родители.

След това правим индивидуална сесия с детето и даваме обратна връзка на родитетелите, като заедно решаваме какво е най полезно за семейството – детето да продължи с индивидуална или групова работа, родителя да вземе няколко сесии терапия или друго..

  • Паралелни сесии родител/дете

тази отстъпка в цената се ползва също ако родителят и детето в рамките на една седмица посещават терапевтични сесии поотделно към нашият център. Има остъпки и когато сиблинги посещават различни наши групи или индивидуално работим с тях

ВАЖНО! За да запишете час, моля свържете се с нас на 088 806 2384 или office@vitae-therapy.com