Комбинирана терапия дете - родител

Продължителност: 105 мин.

terapiq dete roditel

Описание

Паралелното посещение от детето и родителите на семеен терапевт е належащо, когато терапевтът се натъкне на невъзможност да разреши проблемите на детето, без да настъпи промяна и при родителите. При комбинирана терапия за деца и родители, задачата на семейния психолог е да анализира семейната динамика и да работи паралелно с двете страни – родители и деца, за да се постигне справяне с обтегнатите взаимоотношения и появилите се междуличностни конфликти. Много често симптомите при детето – тръшкането при отказ от изпълнение на желанието на детето, нервното гризане на нокти, повишаването на тон, проявата на агресия, рязкото понижаване на училищния успех, енурезата (нощно напикаване) и енкопрезата (изпускане по голяма нужда) са част от работата на цялостната фамилна система. Обслужват я, пазят я цяла и непроменена. Причините за тези симптоми често са свързани с връзките и взаимодействията между различните компоненти на семейството – конфликтите между родителите и внезапните стресогенни събития, разделянето на семейството или смъртта на човек от близкия семеен кръг са само няколко примера. Всички те могат да бъдат ефективно повлияни само при терапевтична работа и с детето, и с родителите. Много често проблемите при децата или демонстрираното в ролевите игри може да бъде разбрано и осмислено само през консултацията за родители. Установяването на причините от страна на семейния психолог е важно както за осигуряването на необходимата подкрепа на детето, така и за предоставянето на работещи стратегии и модели за поведение на родителите.

ВАЖНО! За да запишете час, моля свържете се с нас на 088 806 2384 или office@vitae-therapy.com