Психотерапия за деца

Детска психотерапия наричаме всеки метод на лечение на детските психични или телесни разстройства, посредством набор от специално адаптирани психологични подходи. Психотерапията с деца, имащи нужда от допълнителна подкрепа, е ключова за тяхното бъдещо развитие и за открехването им към възможността да достигнат пълния си личен потенциал.

Важен фактор при работата с деца е тяхната възраст. Тя е определяща и подсказваща на психолога за методите, техниките и способите, които може да използва, за да се чувства детето максимално сигурно. Комбинацията от методите и средата спомага за изграждането на доверие между психолога и детето, а това е ключов елемент за постигане на най-добри резултати от терапията.

Когато става въпрос за детска психотерапия, ние смело можем да кажем, че детето се разглежда като неделима част от семейството, семейните процеси и динамиките в отношенията в близкия и по-далечния семеен кръг.

При кои състояния психотерапията за деца ще се отрази най-благоприятно?

Обикновено моментът, в който един родител решава да се свърже с психолог за работа с деца, е този, в който детето прави силно впечатление на родителя с нетипична емоционална или поведенческа реакция. Такава реакция може да бъде отговор на дадено събитие, случка, или дори без особена видима причина, поне на пръв поглед. Повод за обръщане към нашите услуги често са и неблагополучия във взаимоотношенията с авторитетите или връстниците в училището или детската градина, насочване от специалистите там.

Примери за внезапни и продължителни изменения в поведението на детето са нощните напикавания, тръшкането при отказ от изпълнение на желанията на детето, гризането на нокти в стресови за детето ситуации и понижаване на училищния успех. Много от тези поведенчески фактори са резултат от емоционалното състояние на детето в конкретната ситуация.

Те обаче не са единствени. Емоционалните трудности често се изразяват и под други форми, като развитието на ирационални страхове, проявена ревност, последвана от конкуриране и неглижиране при появата на нов член в семейството – без значение брат или сестра.

Обикновено поведенческите и емоционалните изменения възникват вследствие на изживяни силни стресови ситуации. За детето всяка промяна с неясен характер се отразява на емоционално ниво и впоследствие се проявява на поведенческо. Разводът между родителите, разпадът на семейството, или внезапната смърт на някой член от семейството са предпоставки за развитие на проблем във функционирането на детето. В такива случаи навременната психотерапия е задължителна за справянето и разрешаването на вътрешните конфликти.

Терапевтичен център Витае работи с деца с най-различни поведенчески проблеми. Децата от аутистичния спектър, или тези, при които има съмнения за проблем от такъв характер, трябва задължително да се срещат с психолог.

Как протича психотерапията за деца?

Детската психотерапия може да бъде дълъг процес, състоящ се от поредица от срещи на седмична или месечна база. Продължителността на сесиите може да варира в зависимост от вида на терапията и подхода на психолога. Най-предпочитаните методи за работа в детска възраст са игровата терапия и някои способи от арт терапията, като рисуване, лепене и моделиране. Тези два основни метода позволяват на детето да проиграе и по негов начин да сподели за потиснатите емоции, чувства и преживявания, както и  за вътрешните си конфликти.

 

Нашият център работи основно с игрова терапия с деца – не само с кукли, но и с цяло тяло – детето избира роля за себе си и дава роля на терапевта. Защо игра? Защото това е най-достъпния начин на детето за себеизразяване и проектиране на вътрешните конфликти.

Видове психотерапия за деца

Терапевтичен център Витае предлага следните възможности за психотерапия:

  • Индивидуални консултации и психотерапия за деца – След първоначална опознавателна среща с родителите и детето, където се изговарят причините за посещенията и събитията, довели до него, детето продължава срещите си с психолог, за да отработи установените психични вътрешни конфликти и съпътстващите ги поведенчески реакции.
  • Комбинирана терапия дете – родител – Този вид терапия включва както детето, така и родителите. В отделни срещи психологът работи и с детето, и с родителите. Освен подобряване благосъстоянието на детето, целта тук е и отработване и промяна на семейната среда.
  • Детски психодраматични групи – Базирани на подхода на детската групова терапия по метода на Алфонс Айхингер и Валтер Хол, още известна като детска психодрамата, детските групи са начин детето да научи редица нови умения и да развие своите собствени качества посредством ролеви игри.

Център Витае - сигурната среда, от която детето се нуждае, за да се справи с вътрешните си конфликти

Даването на топлина и подкрепа в моментите, в които детето най-много се нуждае от тях, е ключово за развитието му като личност. Терапевтичен център Витае е ексклузивен представител на Теле‘Драма за България и предлага онлайн терапия за деца от 7-годишна възраст нагоре. Даниела Тахирова е пряк ученик и супервизия при основателя на метода д-р Даниела Симонс.

Услуги със записване само по телефона:

40 BGN
Детски психодраматични групи
Продължителност: 90 мин
Вижте повече
50 BGN
Комбинирана терапия дете - родител
Продължителност: 105 мин
Вижте повече