Психотерапия за възрастни

Всеки метод на лечение и справяне с дадени психични или телесни разстройства, който използва набор от психологически подходи, наричаме психотерапия. Крайната цел естествено е постигането на положителен терапевтичен резултат и научаване на различни приложими и работещи във всекидневието стратегии за справяне с кризисни и конфликтни ситуации.

Всяка психотерапия започва с консултация, а в някои ситуации, в зависимост от човека, случая и особеностите, една консултация може да доведе до позитивен психотерапевтичен ефект.

Крайните резултати от психотерапията са много, като всеки един от тях е свързан с адаптиране на по-функционални модели за справяне и подобряване и развитие на собствената личност. Тези резултати са възможни благодарение на усъвършенстването на комуникационните умения и взаимоотношенията с околните, възстановяването на психичния комфорт, по-доброто себепознание и овладяването на последствията и емоциите, възникнали след неочакван проблем или дадено травматично събитие. Много често последствие от подкрепата, получена по време на терапия е, че клиентът намира и се свързва със собствените си ресурси, научава се как да ги използва и в резултат – функционирането му в реалността става далеч по-ефективно, успява да развие и покаже потенциалите си на техния максимум.

При кои състояния психотерапия за възрастни ще се отрази най-благоприятно?

Много често поради травма, както и поради поведения, които не са ефективни, но са удобни, познати, правят възможно отричането на проблемите, недоверието към специалиста, както и задържането на чувствата, емоциите, мислите и вълненията, преди да достигнем до заключението, че се нуждаем от съвет и подкрепа.

Понякога факторите на средата, във взаимодействие с биологичните такива, отключват у човека проявата на определени симптоматики. Най-често тук става въпрос за тревожност във всичките си форми – паническо разстройство, генерализирано тревожно разстройство, фобии и хипохондрии – и добре познатите на всички ни депресивни състояния, познати още като афективни разстройства.

Натрапливите мисли и компулсиите, характерни за обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР), са сред най-честите причини един човек да потърси в Интернет мнения за “психолог за възрастни”.

Работата на психолога с възрастни хора не се ограничава само до гореизброените симптоматики и разстройства. Нарушенията на съня, сексуалните дисфункции и всички видове хранителни разстройства, като анорексия и булимия, могат и трябва да бъдат  облекчени, контролирани и в крайна сметка излекувани.

В интерес на истината психотерапията повлиява позитивно и на хора, които нямат изявени симптоматики или дадени психични разстройства. Хроничният стрес сам по себе си е достатъчно важна причина, която може да доведе до редица дългосрочни последствия, ако остане дълго време отработен.  Психотерапията може да се използва и като мощен инструмент за подкрепа, както и за развитие на потенциалите и ресурсите.

Как протича психотерапията за възрастни?

Подобно на психотерапията за деца, тази за възрастни не се разграничава по отношение на основните изисквания за протичане на една сесия. А именно – осигуряване на безопасна, сигурна и спокойна среда, която позволява на лицето свободно и осъзнато да говори за всички теми, които го вълнуват, притесняват и предизвикват у него каквито и да било емоции и чувства. В Терапевтичен център Витае се спазват трите класически, международно утвърдени принципа на терапията: конфиденциалност, доброволност и отдаденост.

Независимо от вида на терапията, времетраенето на една индивидуална сесия при възрастни не надвишава повече от 60 минути. Този срок е напълно достатъчен за навлизане във вътрешния свят на терапевтираното лице и споделяне на насоки и напътствия от страна на психолога, благодарение на които, лицето само до достигне до отговорите, които са му необходими.

Видове психотерапия за възрастни

Терапевтичен център Витае Ви предоставя възможност да изберете между различни видове психотерапии, в зависимост от спецификите на Вашата собствена ситуация:

Индивидуални консултации и психотерапия за възрастни – Този вид психотерапия поставя фокуса върху Вашата собствена личност и цялостната Ви адаптация в реалността.

  • Онлайн терапия – В технологичното време, в което живеем, терапията става все по-достъпна за хората от по-малките населени места. Ковид пандемията и последвалите локдауни понякога правят онлайн терапията единствената възможна и достъпна опция за хората, нуждаещи се от подкрепа. Всички терапевти, работещи с Терапевтичен център Витае, са обучени и сертифицирани в единствения в света Международен институт по Теле‘Драма. Тоест те не само нагодяват терапевтичните техники към онлайн средата, но са учили допълнително и са тренирани по специален метод, разработен от основателя му, д-р Даниела Симонс.
  • Комбинирана терапия дете – родител – При този вид психотерапия процесът е тристранен, като включва психолога, детето и родителите. Целта тук е проблемите в семейството да се отработват от няколко посоки, но с методите и инструментите достъпни на клиентите – при детето игра, при възрастните – психодрама или фамилна терапия. Даниела Тахирова е ексклузивен представител на Теле’Драма за България, както и основен обучител и партньор на д-р Даниела Симонс, създателят на Теле’Драма, за българските обучителни групи.

Фамилна терапия за двойки – Подходяща е за индивиди и семейства, живеещи на семейни начала, или такива, встъпили в брак, при който са възникнали някакви външни или вътрешни конфликти, поради които възниква емоционална дистанцираност и срив в отношенията.

Център Витае - сигурната среда, от която се нуждаете, за да се погрижите за психичното си здраве

Терапевтичен център Витае Ви дава възможност да се докоснете до опита, знанията и уменията на психолог Даниела Тахирова. С над 20-годишен опит в сферата, психолог Тахирова ще Ви подаде ръка, ще Ви окаже подкрепа и ще Ви помогне да се справите с Вашите вътрешни конфликти и терзания.